Kolesterol Dalam Darah

Kolesterol dalam darah dapat tergolong normal apabila tidak melebihi 200 mg/dl. Kolesterol dalam darah menjadi komponen utama dalam melaksanakan berbagai aktifitas atau fungsi tubuh. Untuk mengetahui kadar kolesterol di dalam darah membutuhkan suatu pemeriksaan yang dapat mendeteksi kadar kolesterol dalam darah. Biasanya kadar kolesterol yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan tersebut merupakan kadar dari kolesterol total. Kadar dari kolesterol total tersebut merupakan kadar dari gabungan berbagai jenis kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Jenis-jenis kolesterol yang tergabung dalam kolesterol total diantaranya ialah LDL kolesterol, HDL kolesterol dan trigliserida.

Kolesterol Dalam Darah
Alat Cek Kolesterol multi fungsi merk Nesco


Kadar Kolesterol Dalam Darah

Untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah, diperlukan sampel darah untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan nanti akan diketahui apakah orang tersebut memiliki kadar kolesterol yang tinggi atau tidak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat membuat timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung.

Pada saat akan diperiksa kadar kolesterolnya, biasanya pasien diwajibkan terlebih dahulu untuk berpuasa selama 12-16 jam. Selama pasien tersebut berpuasa, pasien hanya diperbolehkan untuk minum air putih tanpa gula saja, selebihnya untuk makanan dan minuman diluar hal tersebut tidak diperbolehkan. Setelah itu baru pemeriksa akan mengambil sampel darah dari pasien tersebut. Dari hasil pemeriksaan akan menghasilkan berbagai parameter seperti kadar kolesterol total, kadar kolesterol LDL, kadar kolesterol HDL, dan kadar dari trigliserida.

Apabila berbicara mengenai kadar kolesterol HDL akan mempunyai interpretasi yang terbalik dengan kadar kolesterol lainnya. Apabila kadar kolesterol lainnya menunjukkan kadar yang tinggi maka kadar HDL biasanya akan menunjukkan kadar yang rendah, dan itu merupakan suatu keadaan yang tidak baik.

Dari suatu standar dapat disimpulkan apabila kadar HDL dibawah 40 mg/dl pada laki-laki maka hal tersebut merupakan keadaan yang tidak baik. Apabila kadar HDL kolesterol berada di bawah 50 mg/dl pada pasien wanita maka keadaan tersebut dikatakan sebagai hal yang tidak baik juga. Apabila kadar HDL pada laki-laki berada diantara 40-49 mg/dl maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan hal yang baik. Apabila kadar HDL pada wanita berada diantara 50-59 mg/dl maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang baik juga. Dan apabila kadar HDL berada diatas 60 mg/dl maka keadaan tersebut disebut sebagai keadaan terbaik.

Namun secara umum bila dilihat dari kadar kolesterol di dalam darah, dapat disimpulkan berdasarkan komponen-komponennya yaitu sebagai berikut :

  • Kolesterol LDL
Dikatakan optimal bila < 100 mg/dl, diatas optimal bila 100-129 mg/dl, dikatakan mengkhawatirkan atau batas tinggi bila 130-159 mg/dl, dikatakan buruk atau tinggi bila berkadar 160-189 mg/dl, dikatakan sangat buruk atau sangat tinggi bila ≥ 190 mg/dl.
  • Kolesterol HDL
Dikatakan buruk atau rendah apabila kurang dari 40 mg/dl, dikatakan mengkhawatirkan bila berada diantara 41-59 mg/dl, dan dikatakan tinggi atau baik apabila melebihi sama dengan 60 mg/dl.
  •  Trigliserida
Dikatakan sehat atau normal apabila kurang dari 150 mg/dl, dikatakan ambang tinggi bila berada diantara 150-199 mg/dl, dikatakan buruk atau tinggi bila berada diantara 200-499 mg/dl, dikatakan sangat buruk atau sangat tinggi apabila kadar kolesterol total berkadar lebih dari sama dengan 500 mg/dl.

Itulah kadar kolesterol dalam darah baik yang tergolong normal maupun tidak normal.yang terpenting untuk kita ialah selalu menjaga kadar kolesterol dalam darah agar tidak terus meningkat.Oleh : Bidan Esi
Sumber :
  • Kadarkolesterolnormal.com
Terima kasih untuk Like/comment FB :